facebook Urząd Miejski w Nowogardzie Istagram Burmistrz Nowogardu burza Radio Nowogard BIP

informacje dla uchodźców z Ukrainy{nomultithumb}

Komunikat Burmistrza Nowogartu z dnia 24 maja 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Świerczewo.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniach od 26 maja 2021 roku do 6 czerwca 2021 roku zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie planowanej budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW, obręb Świerczewo, gmina Nowogard.

W Świerczewie ma powstać farma fotowoltaiczna do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy do 100 MW.

Pytania i uwagi można kierować na adres Urzędu Miejskiego

w Nowogardzie, osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, za pośrednictwem strony internetowej www.nowogard.pl oraz u sołtysa Świerczewa.

Szanowni Państwo, wypełniając misję służenia społeczności naszej gminy,

w trosce o jak najlepsze spełnianie oczekiwań mieszkańców, zachęcam do udziału w konsultacjach. Państwa zdanie w tej sprawie będzie podstawą mojego działania w tej kwestii.

Burmistrz Nowogardu