Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy powiatuDnia 27 marca 2013 roku Rada Miejska w Nowogardzie podjęła dwie uchwały: uchwałę intencyjną w sprawie zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki oraz uchwałę w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego. Po kilku naradach pięcioosobowy zespół konsultacyjny wystąpił do burmistrza o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które są niezbędne przy składaniu wniosku o zmianę nazwy powiatu do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W związku z tym burmistrz wydał 23 lipca 2013 roku zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki.

Konsultacje w formie badań ankietowych zostaną przeprowadzone w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 30 sierpnia 2013 roku według ustalonego harmonogramu (upoważnieni ankieterzy będą odwiedzać mieszkańców w domach). Ankietowani mieszkańcy gminy Nowogard odpowiedzą na pytanie: „Czy jesteś za zmianą nazwy powiatu goleniowskiego na powiat goleniowsko-nowogardzki?” W przypadku braku kontaktu z ankieterem, odpowiedzi na pytanie będzie można udzielić osobiście w biurze Rady Miejskiej w godzinach od 7.30 do 15.30, a także w każdy czwartek (w okresie od 1 sierpnia do 30 sierpnia) od godziny 15.30 do 17.00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nowogard do wzięcia udziału w ankiecie.