Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2019/09/11_alejki/
W związku z docierającymi do Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, pytaniami mieszkańców o remont nawierzchni alejki na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie (od strony ul. Mickiewicza w kierunku kaplicy), burmistrz wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców 9 września br. podpisał umowę na wykonanie remontu tej alejki. Zgodnie z umową do 26 września br. alejka ma mieć asfaltową nawierzchnię (dł. 61 m i szer. 3 do 3,5 m) wraz z obrzeżami.

 Przypomnijmy, burmistrz o wyłonienie wykonawcy tego zadania zabiega od dłuższego czasu. 14 sierpnia br. ogłosił drugie postępowanie dotyczące realizacji remontu alejki. Spośród 3 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma Dromost Sławomir Serafin, która wykona remont. / Beata Strzelecka