W 2021 roku w ramach gminnego programu „Zdrowe Powietrze w Nowogardzie” Burmistrz Robert Czapla podpisał z mieszkańcami 75 umów na wymianę tzw. „kopciuchów”.
Kolejne osoby zdecydowały się skorzystać z dopłaty do wymiany źródła ciepła na ekologiczne, a ich liczba z roku na rok jest coraz większa.
Łączna kwota dofinansowania w 2021 roku wyniosła 164.106,06 zł.
Przypominamy, że z dotacji może skorzystać każdy mieszkaniec naszej gminy, będący najemcą, właścicielem lub współwłaścicielem domu czy mieszkania, posiadający tzw. „kopciucha”.
Zachęcamy do skorzystania z programu w przyszłym roku. Wnioski można składać po 15 stycznia 2022 r.
Zadbajmy wspólnie o środowisko i powietrze, którym oddychamy każdego dnia.

Justyna Wiącek

Kontynuacja programu Zdrowe powietrze w 2021 roku
Kontynuacja programu Zdrowe powietrze w 2021 roku
Wraz z ostrymi mrozami wzrósł poziom zanieczyszczenia powietrza w naszej Gminie przez dym wydobywający się z kominów. Wszyscy chcemy się ogrzać, to oczywiste, ale ogrzewając dom czy mieszkanie należy mieć na uwadze zarówno nasze środowisko jak i własne zdrowie.

Przypomnijmy, że pierwsze umowy w ramach programu „Zdrowe powietrze w Nowogardzie” zostały podpisane przez burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę w 2019 r. Zainteresowanie programem jednak nie gaśnie, a właściciele mieszkań i domów, którzy biorą w nim udział, od 2 lat otrzymują pieniądze w postaci dotacji na zakup nowego pieca i części nowej instalacji grzewczej. Jednorazowa dotacja wynosi nie więcej niż 3 tysiące złotych dla domów i mieszkań oraz 5 tysięcy złotych dla budynków wielorodzinnych, posiadających wspólną kotłownię. Dotacja stanowi 50 % kosztów związanych z zakupem pieca i instalacji grzewczej, jednakże nie obejmuje zwrotów kosztów za inwestycje zrealizowane przed podpisaniem umowy.

burmistrz Robert CzaplaProgram Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli finansowany ze środków Gminy Nowogard

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Nowogard Programem Zdrowe Powietrze w Nowogardzie, przedstawiamy  informacje jak krok po kroku załatwić sprawę w tym  warunki otrzymania dofinansowania kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów grzewczych.

Krok 1. Skąd wziąć wniosek?

- z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pok. nr 5 (parter), budynek Urzędu (nad Bankiem) pok. nr 202,
- ze strony internetowej www.nowogard.pl (zakładka Zdrowe Powietrze w Nowogardzie).

Krok 2. Co dołączyć do wniosku?

- kserokopię dowodu osobistego,
- oświadczenie, że jest się właścicielem nieruchomości, a w przypadku współwłasności zgodę pozostałych współwłaścicieli (wzory dostępne na stronie w zakładce Zdrowe Powietrze w Nowogardzie),
- pozostałe dokumenty wskazane na formularzu wniosku.